กิจกรรมอบรม/สัมมนา

ประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษาที่ 2/2556
การอบรม "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ"

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" ได้ที่ >>> คลิกเรียนรู้ <<<

Comments