กิจกรรมล่าสุดของไซต์

23 พ.ย. 2565 00:59 ประดับ จันโสม แก้ไข ยินดีต้อนรับ
23 พ.ย. 2565 00:58 ประดับ จันโสม แนบ ประชุมสภา 4_2565.jpg กับ ยินดีต้อนรับ
21 พ.ย. 2565 23:49 ประดับ จันโสม แนบ ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ 2565.pdf กับ Dowload File
21 พ.ย. 2565 23:47 ประดับ จันโสม แนบ ข้อบังคับเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565.pdf กับ Dowload File
24 ต.ค. 2565 21:09 ประดับ จันโสม แนบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะ และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ พ.ศ. 2560.pdf กับ Dowload File
22 มิ.ย. 2565 00:43 ประดับ จันโสม แนบ สรุปโครงการอบรมการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในการทำงานยุค Digital.pdf กับ Dowload File
20 มิ.ย. 2565 19:44 ประดับ จันโสม แก้ไข ยินดีต้อนรับ
20 มิ.ย. 2565 19:43 ประดับ จันโสม แนบ สภาาาาาาา.JPG กับ ยินดีต้อนรับ
20 มิ.ย. 2565 19:41 ประดับ จันโสม แนบ สภาล่าสุด.jpg กับ ยินดีต้อนรับ
20 มิ.ย. 2565 02:23 ประดับ จันโสม แนบ สภาาา.JPG กับ ยินดีต้อนรับ
20 มิ.ย. 2565 02:06 ประดับ จันโสม แนบ ประชุมสภา 20 กพ. 65.jpg กับ ยินดีต้อนรับ
19 มิ.ย. 2565 00:47 ประดับ จันโสม แนบ คู่มือ การจัดการความรู้ KM 2564.pdf กับ Dowload File
14 มิ.ย. 2565 03:10 ประดับ จันโสม แก้ไข คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
14 มิ.ย. 2565 03:10 ประดับ จันโสม แก้ไข คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
15 พ.ค. 2565 00:13 ประดับ จันโสม แก้ไข ยินดีต้อนรับ
9 เม.ย. 2565 23:19 ประดับ จันโสม แนบ ข้อบังคับ-ป.ตรี-2562-เว็บ.pdf กับ Dowload File
9 เม.ย. 2565 23:19 ประดับ จันโสม แนบ ข้อบังคับ-การแบ่งส่วนงาน-2564-เว็บ.pdf กับ Dowload File
9 เม.ย. 2565 23:19 ประดับ จันโสม แนบ ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม-ฯ-พ.ศ.-2564-เว็บ.pdf กับ Dowload File
19 ธ.ค. 2564 18:53 ประดับ จันโสม แนบ 2564_การรับรองคุณวุฒิ_อว 0204_1_ว19819.pdf กับ Dowload File
6 ธ.ค. 2564 19:00 ประดับ จันโสม แนบ 2564_การรับรองคุณวุฒิ _อว 0204_1_ว18858.pdf กับ Dowload File
11 ก.ค. 2564 22:26 ประดับ จันโสม แนบ สรุปโครงการอบรมการสร้างมนุษยสัมพันธ์.pdf กับ Dowload File
11 ก.ค. 2564 22:26 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ สรุปโครงการอบรมการสร้างมนุษยสัมพันธ์.pdf จาก Dowload File
11 ก.ค. 2564 20:30 ประดับ จันโสม แนบ สรุปโครงการอบรมการสร้างมนุษยสัมพันธ์.pdf กับ Dowload File
8 ก.ค. 2564 02:13 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ THSarabun.ttf จาก Dowload File
8 ก.ค. 2564 02:13 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ THSarabunNew.ttf จาก Dowload File

เก่ากว่า | ใหม่กว่า