กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 ธ.ค. 2563 21:16 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ 11.1รายงานการประชุมสภา 2_58 วันที่ 28 มิ.ย.58.pdf จาก รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
17 ธ.ค. 2563 21:14 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ 9.1รายงานการประชุม 5_57 วันที่ 18 ธ.ค. 57.pdf จาก รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
17 ธ.ค. 2563 21:14 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ 8.1รายงานการประชุม 4_57 วันที่ 20 ก.ย. 58 docx.pdf จาก รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
17 ธ.ค. 2563 21:14 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ 7.1รายงานการประชุมสภา 3_57 วันที่ 27 กรกฏาคม 57.pdf จาก รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
17 ธ.ค. 2563 21:14 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ 5.1รายงานการประชุม 1_57 วันที่ 23 มี.ค. 57.pdf จาก รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
17 ธ.ค. 2563 21:14 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ 6.1รายงานการประชุมสภา 2_57 วันที่ 29 มิ.ย.57.pdf จาก รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
17 ธ.ค. 2563 21:14 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ 4.1รายงานการประชุม 5_56 วันที่ 22 ธ.ค. 56.pdf จาก รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
17 ธ.ค. 2563 21:14 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ 3.1รายงานการประชุมครั้งที่ 4_56 วันที่ 22 ก.ย. 56 (สภาฯรับรองแล้ว).pdf จาก รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
17 ธ.ค. 2563 21:14 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ 1.รายงานการประชุม 2_56 วันที่ 23 มิ.ย.56.pdf จาก รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
17 ธ.ค. 2563 21:14 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ 2.รายงานการประชุม 3_56 วันที่ 18 ส.ค.pdf จาก รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
17 ธ.ค. 2563 21:08 ประดับ จันโสม แก้ไข Gallery
17 ธ.ค. 2563 21:06 ประดับ จันโสม แนบ อบรมวิทยาเขต.jpg กับ Gallery
17 ธ.ค. 2563 20:59 ประดับ จันโสม แก้ไข กิจกรรมอบรม/สัมมนา
17 ธ.ค. 2563 20:57 ประดับ จันโสม แก้ไข Gallery
17 ธ.ค. 2563 20:40 ประดับ จันโสม แก้ไข Gallery
17 ธ.ค. 2563 20:38 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ 4.รายงานการประชุมสภาฯ 1_56 วันที่ 12 พ.ค.pdf จาก รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
17 ธ.ค. 2563 20:38 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ 3.รายงานการประชุมสภาฯ 4_55 วันที่ 16 ธ.ค..pdf จาก รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
17 ธ.ค. 2563 20:38 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ 2.รายงานการประชุมสภาฯ 3_55 วันที่ 23 ก.ย.pdf จาก รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
17 ธ.ค. 2563 20:38 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ 1.รายงานการประชุมสภาฯ 2_55 วันที่ 24 มิ.ย.pdf จาก รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
17 ธ.ค. 2563 20:38 ประดับ จันโสม นำออกไฟล์แนบ 1.รายงานการประชุมสภาฯ 2_55 วันที่ 24 มิ.ย.pdf จาก รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
17 ธ.ค. 2563 20:32 ประดับ จันโสม แก้ไข Gallery
17 ธ.ค. 2563 20:25 ประดับ จันโสม แก้ไข ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยธนบุรี
17 ธ.ค. 2563 20:23 ประดับ จันโสม แก้ไข ยินดีต้อนรับ
17 ธ.ค. 2563 03:05 ประดับ จันโสม แก้ไข สภามหาวิทยาลัยธนบุรี
17 ธ.ค. 2563 03:04 ประดับ จันโสม แก้ไข ไม่มีชื่อ